Dr. Annemie Spaepen

Annemie Spaepen is afkomstig uit Oostmalle, gehuwd en moeder van drie kinderen. Zij volgde haar opleiding aan de KUL en werd oa opgeleid in Hasselt, Leuven en Wilrijk.

Naast algemene gynaecologie en verloskunde is ze in het bijzonder geinteresseerd in fertiliteitsproblemen.

Mevr. Ilde Van Orshaegen

Ilde Van Orshaegen is afkomstig uit Aartselaar, gehuwd en moeder van twee kinderen. Zij is verpleegster-vroedvrouw van opleiding en werkte in die hoedanigheid in de materniteit van de St.Jozefkliniek (nu AZ Rivierenland) te Bornem gedurende meerdere jaren.

Met deze ervaring vangt zij mede de patienten op die op consultatie komen, doet bloedafnames en voert monitors uit bij zwangere Patienten.