Gynaecologie

U kan terecht voor preventieve gynaecologische nazichten doch ook bij urgentere omstandigheden. Gynaecologische ingrepen gaan door in de St. Jozefkliniek te Bornem.

Verloskunde

U wordt begeleid tijdens uw zwangerschap en bevalling op een zeer persoonlijke manier. Bevallingen worden verricht in de AZ Rivierenland te Bornem. Hier wordt u opgevangen door een uiterst deskundig doch ook attentvol team van vroedvrouwen olv Mevr. Lagae.

Fertiliteit

Als zwanger worden wat meer tijd neemt… Na het uitvoeren van een grondig bilan bij het koppel wordt een behandelingsplan opgesteld. Dr. Spaepen werkt hiervoor samen met het fertiliteitscentrum, LUFc, te Leuven waar alle behandelingen van IUI tot ICSI kunnen gebeuren.